Chuẩn HSPA+
21Mbps Download 
5.76Mbps Upload
1. Vinaphone 3G
2. Mobifone 3G
3. Viettel D-com 3G
Giá: Liên hệ
Dùng cho các mạng:
1. Vinaphone 3G
2. Mobifone 3G
3. Viettel D-com 3G
4. EVNTelecom 3G
Giá: Liên hệ
Chuẩn HSPA
7.2Mbps Download 
5.76Mbps Upload
1. Vinaphone 3G
2. Mobifone 3G
3. Viettel D-com 3G
Giá: Liên hệ
Chuẩn HSPA
7.2Mbps Download 
5.76Mbps Upload
Sử dụng được mạng :
1. Mobifone 3G
Giá: Liên hệ
Chuẩn HSPA
7.2Mbps / 5.76Mbsp
Khoá mạng chỉ dùng
được một mạng duy nhất
1. Viettel D-com 3G
Giá: Liên hệ
Dùng cho các mạng:
1. Vinaphone 3G
2. Mobifone 3G
3. Viettel D-com 3G
4. EVNTelecom 3G
Giá: Liên hệ
Kích hoạt - Các gói cước - Vùng phủ sóng 3G của: